Hi280 - regal s policami na več nivojih – Multi Tier

Opis

Hi280 - regal s policami na več nivojih – Multi Tier - Opis - Dexion Rokovanje z malimi deli

Hi280 regal s policami na več nivojih in z vgrajenim podestom je zgrajen regal s policami, vgrajenimi v dva ali več nivojev. Spodnja polica je nosilka podesta. Nosilci so močni in dimenzionirani tako, da je obremenitev razporejena od spodaj navzgor. Polica je dizajnirana za montažo na več nivojev, pogosto pa se uporablja v večjih skladiščih za rezervne dele ali kjer je potrebno skladiščenje številnih artiklov; v prvi vrsti artiklov z majhnim prometom.

Baza montaže na več nivojih je Hi280 regal s policami, ki je sestavljen iz EK nosilcev, izdelanih iz predhodno pocinkanega jekla debeline 1,2 mm. Nosilci so lahko dvojni, če podpirajo oba nivoja polic in prehod ali enojni, če podpirajo nižje police in podeste s samostoječimi zgornjimi enotami polic. 

Razpon

Hi280 - regal s policami na več nivojih – Multi Tier - Razpon - Dexion Rokovanje z malimi deli

Koncept temelji na znanem regalu s policami HI280 kot proizvodu na več nivojih z vstavljenim podestom. Dizajn zahteva visoko vzdržljivo kapaciteto posameznih komponent, rezultat pa je proizvod, ki odpira veliko možnosti načrtovanja optimalnega načina skladiščenja. Skupni obseg se lahko uporablja za skladiščenje in rokovanje. Artikli, ki sem manj premeščajo, so shranjeni na višjih policah, medtem ko so tisti, katerih uporaba je bolj pogosta, na nižjih. Takšni izdelki se uporabljajo na različnih področjih in so z vidika izkoristka skladiščnega prostora najbolj optimalna rešitev pri skladiščenju. 

Specifikacije

Hi280 - regal s policami na več nivojih – Multi Tier - Specifikacije - Dexion Rokovanje z malimi deli

Montaža na več nivojih zahteva podrobno specifikacijo, ker je skupna predvidena nosilnost lahko precejšnja. Zato je montaži vsakega proizvoda na več nivojih treba pristopiti individualno in pozorno izračunati vse parametre. Tako se zagotovi najboljša možna varnost.

Posamezne komponente so standardne Hi280 komponente, vendar pa ima lahko glede na specifične zahteve in mogoče velike obremenitve proizvod tudi dodatne opornike za stabilnost, čeprav je to v prvi vrsti odvisno od višine, do katere se želi montirati regal. 

Dimenzije

Višina: do 15.000 mm.

Klasična montaža je za dve ali tri nivoje, vključno s podestom. Vendar pa se za nekatere stranke izdelajo tudi štirje nivoji.

Velikost
Objekt za skladiščenje pogosto predstavlja oviro. 

Nosilnost

Nosilnost zgornjih polic je ista kot pri spodnjih (od 75 do 400 kg).

Vendar je večnivojske strukture treba individualno izračunati in preveriti.