Zdravje in varnost

  • Zdravje in varnost

Zdravje in varnost

Obstajajo jasni etični in pravni razlogi za načela zdravja in varnosti, vendar Dexion prepoznava tudi pozitiven vpliv, ki ga imajo na celotno učinkovitost poslovanja. Bistvene so prednosti nudenja varnega in zdravega delovnega okolja našim zaposlenim, da bi se s tem zmanjšalo število nesreč in bolezni. To je izredno pomembno za vzdrževanje primernega nivoja človeških virov, zato je za nas prvotnega pomena, da se v organizaciji izvajajo primerni zdravstveni in varnostni principi.

V podjetju spodbujamo pozitivno kulturo, ki jo primerno podpira tudi višji menedžment. Tako kot se razvija naš posel, se tudi mi prilagajamo in spreminjamo naše procese, da izpolnjujemo zahteve na področju zdravja in varnosti.