Optimizacija skladišča

  • Optimizacija skladišča

Optimizacija skladišča

Skladišča in distribucijski centri trenutno poslujejo z nizkimi proračuni, vendar pa morajo kljub temu izpolnjevati zahteve kupcev. Tako je optimizacija skladišča lahko nujno sredstvo za povečanje produktivnosti nekega podjetja. Čeprav obstajajo mnogi načini za učinkovito skladiščenje blaga, najboljše rezultate nudi dvostranski pristop, tako imenovana minimaliziranje neizkoriščenosti prostora in maksimiziranje izkoriščenosti prostora.

UPORABA PROSTORA

Neustrezna izkoriščenost prostora prinaša neučinkovite in slabe rezultate glede optimizacije skladišča. Skladišča dobaviteljev, kot je Dexion, koristijo najnovejšo tehniko 3D-modeliranja, da se poveča volumen. Z uporabo CELOTNEGA razpoložljivega prostora ter vključitvijo CELOTNEGA talnega prostora in višino zgradbe lahko podjetja zmanjšajo stroške, vključno s stroški ogrevanja in razsvetljave. Mnoge rešitve izkoristijo samo prvih 4 ali 5 metrov višine zgradbe in puščajo prazen prostor do stropa oziroma ne upoštevajo alternativne in bolj kompaktne sestave za skladiščenje.

vana � mlH�d H�c neizkoriščenosti prostora in maksimiziranje izkoriščenosti prostora.

 

OCENA RAZPOREDA

Strokovna ocena lahko določi najučinkovitejši razpored v skladišču, poleg tega se upoštevajo tudi morebitni načrti za prihodnje širitve. Pregled obstoječe izkoriščenosti prostora je zaželen tudi pred vlaganjem v druge možnosti, medtem ko se opustitev tega lahko izraža s podvojevanjem slabe izkoriščenosti prostora v morebitnih novih načrtih.

ZAKLJUČEK

Strokovnost podjetja kot je Dexion vam zagotovi poglobljeno strokovno načrtovanje pred realizacijo novega razporeda oziroma pred izgradnjo novega skladišča, kar omogoča izgradnjo skladišča optimalne velikosti in oblike. Prav tako lahko včasih sprememba razporeda v obstoječem skladišču pripelje do učinkovitejšega in varčnejšega dela tako da ni več potreb po dodatnih skladiščnim prostorih ali drago nadgradnjo skladišča.