Servis & Vzdrževanje

  • Servis & Vzdrževanje

Servis & Vzdrževanje

Dexion verjame, da njegova obveznost do strank ne preneha po dostavi in montaži izdelkov. Naš cilj je nadaljevati sodelovanje z našimi strankami tudi pri nudenju stalne podpore glede vzdrževanja in servisiranja naših izdelkov. V mnogih primerih za naše stranke obstaja zakonska obveza, da se naši skladiščni izdelki redno pregledujejo in vzdržujejo, da lahko nenehno jamčijo varno delo. S storitvami naših kvalificiranih inženirjev vam lahko nudimo to storitev in izvedemo vsa popravljalna dela, ki so potrebna, da bi bili naši kupci varni in da bi lahko učinkovito in varno opravljali delo.

Dexion:

• nudi pogodbo o vzdrževanju ali servisiranju skladno s specifičnimi potrebami naših strank,
• izvede vzdrževanja v skladu s planom vzdrževanja,
• zagotovi certificirane tehnične storitve,
• sistematično spremlja preglede in popravila,
• nadgrajuje obstoječo opremo z nadgradnjami ali novo tehnologijo,
• nadzira in spremlja obstoječe zakone, predpise in norme
• usposobi osebje kupca za uporabo naše opreme.

Dexion je vedno pripravljen pomagati zato je vedno na razpolago svojim strankam, s ciljem zagotoviti varno in učinkovito delovanje naših izdelkov.